آغاز حذف و اضافه نیمسال اول 93-92 پیام نور


PNUEB

آغاز حذف و اضافه نیمسال اول 93-92 پیام نور

حذف و اضافه پیام نور از 8 مهر ماه آغاز (تاريخ شروع حذف و اضافه به 9 مهرماه تغيير يافت) و تا 16 مهرماه 1392 ادامه خواهد داشت

به گزارش (PNUEB) بر اساس تقویم آموزشی نیمسال اول 93-92 ، حذف و اضافه پیام نور از 8 مهر ماه آغاز (تاريخ شروع حذف و اضافه به 9 مهرماه تغيير يافت) و تا 16 مهرماه 1392 ادامه خواهد داشت.

در خصوص حذف و اضافه نظر شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

ثبت نام >

عملیات ثبت نام >

ثبت نام اصلی

 

 مطالب مرتبط:

دروس عمومی پیام نور و نکات مربوط به انتخاب آنها – کارشناسی

دروس عمومی پیام نور و نکات مربوط به انتخاب آنها – کارشناسی ناپیوسته

آموزش کامل ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان نیمسال اول 92-93 (مهر 92)

نکات مهم قبل از انتخاب واحد نیمسال اول 92-93

 

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع

تمدید انتخاب واحد ورودی های جدید


PNUEB

تمدید انتخاب واحد ورودی های جدید

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع

آموزش کامل ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه پیام نور


از طریق مسیر زیر نسبت به تکمیل اطلاعات و همچنین ارسال مدارک لازم اقدام نمایید.

مراحل پذیرش و انتخاب واحد:

الف) تکمیل مشخصات و ارسال مدارک و دریافت “گزارش 260”

 

پذیرفته شدگان کارشناسی و بدون آزمون

1- کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و بدون آزمون می بایست با شناسه کاربری و گذرواژه خود به شرح زیر وارد سیستم شوند:

نکته مهم : پذیرفته شدگان بدون آزمون به جای شماره داوطلبی باید شماره پرونده را وارد کنند

شناسه کاربری: شماره داوطلبیc921

– گذرواژه : شماره ملی ( در صورتیکه در ابتدای کد ملی رقم صفر وجود داشته باشد باید هنگام درج گذرواژه ثبت گردد.)

مثال :

شناسه کاربری: C9217654321 (به جای 7654321 شماره داوطلبی)

گذرواژه:  0987654321 (به جای 0987654321 شماره ملی)

 

پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

1- کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد می بایست با شناسه کاربری و گذرواژه خود به شرح زیر وارد سیستم شوند:

شناسه کاربری: شماره داوطلبیu921

– گذرواژه : شماره ملی ( در صورتیکه در ابتدای کد ملی رقم صفر وجود داشته باشد باید هنگام درج گذرواژه ثبت گردد.)

مثال :

شناسه کاربری: U9217654321 (به جای 7654321 شماره داوطلبی)

گذرواژه:  0987654321 (به جای 0987654321 شماره ملی)

 

پذیرفته شدگان بدون آزمون مرکز بین الملل (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

1- کلیه پذیرفته شدگان کارشناسی و کارشناسی ارشد بدون آزمون مرکز بین الملل می بایست با شناسه کاربری و گذرواژه خود به شرح زیر وارد سیستم شوند:

شناسه کاربری: شماره ملیF921

– گذرواژه : شماره ملی

( در صورتیکه پذیرفته شده شماره ملی ندارد باید شماره شناسنامه را به صورت ۱۰ رقمی وارد کند و برای جبران اعداد آن تا ۱۰ رقم از سمت چپ صفر بگذارد و این شماره ملی فرضی جایگزین شماره ملی در بالا می شود)

مثال :

شماره شناسنامه : 11117

شماره ملی فرضی : 0000011117  (۵ رقم صفر در سمت چپ آن برای جبران ۱۰ رقم افزوده شد)

شناسه کاربری: F9210000011117 

گذرواژه:  0000011117  (به جای 0000011117  شماره ملی فرضی که خودتان ساختید)

 

پذیرفته شدگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد

1- کلیه پذیرفته شدگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد می بایست با شناسه کاربری و گذرواژه خود به شرح زیر وارد سیستم شوند:

شناسه کاربری: شماره ملیb921

– گذرواژه : شماره ملی ( در صورتیکه در ابتدای کد ملی رقم صفر وجود داشته باشد باید فقط هنگام درج گذرواژه ثبت گردد.)

مثال :

شناسه کاربری: b921987654321 (به جای 987654321 کد ملی بدون صفر اول)

گذرواژه:  0987654321 (به جای 0987654321 شماره ملی)

 

 

پذیرفته شدگان دکتری

1- کلیه پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی می بایست با شناسه کاربری و گذرواژه خود به شرح زیر وارد سیستم شوند:

شناسه کاربری: شماره داوطلبیp921

– گذرواژه : شماره ملی ( در صورتیکه در ابتدای کد ملی رقم صفر وجود داشته باشد باید هنگام درج گذرواژه ثبت گردد.)

مثال :

شناسه کاربری: P9217654321 (به جای 7654321 شماره داوطلبی)

گذرواژه:  0987654321 (به جای 0987654321 شماره ملی)

 

 

پذیرفته شدگان استعداد درخشان مقطع دکتری

 

1- کلیه پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی می بایست با شناسه کاربری و گذرواژه خود به شرح زیر وارد سیستم شوند:

شناسه کاربری: شماره ملیp921

– گذرواژه : شماره ملی

نکته: در صورتیکه در ابتدای کد ملی رقم صفر وجود داشته باشد باید هنگام درج شناسه کاربری و گذرواژه ثبت گردد.

مثال :

شناسه کاربری: P9210000999999 (به جای 0000999999 شماره ملی)

گذرواژه:  0000999999 (به جای 0000999999 شماره ملی)

 

 

تذکر 1: اگر گذرواژه در اطلاعات سازمان سنجش فاقد شماره ملی باشد به جای آن شماره گذرنامه و در صورتیکه شماره گذرنامه هم خالی باشد به جای آن شماره شناسه کاربری را بنویسید.

تذکر 2: گذرواژه دانشجویان غیر ایرانی می بایست مطابق با عددی که دراطلاعات فایل سنجش به عنوان کد ملی درج شده است ثبت گردد.

 

 

2- از طریق مسیر زیر نسبت به تکمیل اطلاعات و همچنین ارسال مدارک لازم اقدام نمایید.

آموزش–> دانشجو–> پذیرش غیرحضوری–> “پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود”
تذکر1: حجم هر تصویر حداکثر 250 کیلوبایت و ترجیحا فرمت آن jpg یا jpeg باشد.

 

برای مشاهده مدارک مورد نیاز به لینک زیر مراجعه کنید:

3- بعد از 24 ساعت مجدداً به سیستم مراجعه کنید (بعد از پذیرش نهایی ،

شناسه کاربری : شماره دانشجویی،

گذرواژه: شماره شناسنامه

می گردد)

لازم به ذکر است شماره دانشجویی از پردازش اطلاعات جامع دانشجو و گزارش 260 قابل مشاهده میباشد.

 


ب) پرداخت شهریه ثابت دانشگاه

4- کلیه دانشجویان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت شهریه ثابت میباشند و در صورت عدم پرداخت، امکان انجام انتخاب واحد ایشان مقدور نخواهد بود. لذا قبل از انجام ثبت نام از مسیر زیر نسبت به دریافت گزارش 163 (فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور) اقدام نمایید:

منوی اصلی –> آموزش –> گزارش های آموزش –> شهریه –> لیست ها و آمارها–> فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور

تذکر1: پرداخت شهریه از 3 طریق الکترونیکی، دستگاه خودپرداز و مراجعه به شعب بانک صادرات مقدور می باشد.
تذکر2: در صورت موفقیت تراکنش پرداخت پس از حداکثر 2 ساعت، وضعیت دانشجو از حالت بدهکار به فعال تبدیل خواهد شد.
تذکر3: شایان ذکر است در صورت عدم موفقیت تراکنش (در پرداخت غیر حضوری) و برگشت وجه شهریه، وضعیت دانشجو مجدد به غیر فعال تبدیل خواهد شد.

 


 

ج) انتخاب واحد و دریافت “گزارش 101”

5- پس از پرداخت شهریه از مسیر زیر نسبت به انجام مرحله انتخاب واحد اقدام نمایید:

ثبت نام –> عملیات ثبت نام –> “ثبت نام اصلی”

نکته مهم: حداکثر تعداد واحد انتخابی دانشجویان مقطع کارشناسی 20 واحد و حداقل واحد انتخابی 12 واحد می باشد.

نکته مهم: حداکثر تعداد واحد انتخابی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 14 واحد و حداقل واحد انتخابی 5 واحد می باشد.

نکته مهم: حداکثر تعداد واحد انتخابی دانشجویان مقطع دکتری 12 واحد و حداقل واحد انتخابی 5 واحد می باشد.

جهت سهولت در انتخاب دروس در هنگام انتخاب واحد وارد صفحه اصلی سایت (WWW.PNUEB.COM) شده و بعد از انتخاب رشته وارد بخش منابع درسی و برنامه 9 ترمه شده و پس از دانلود فایل مربوطه ، سرفصل دروس رشته خود را مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است در هنگام اخذ درس رعایت پیش نیازی و هم نیازی دروس الزامی است.

تذکر1: در صورتی که مدارک ارسالی با اصل مدارک در زمان مراجعه حضوری و تحویل مدارک ناقص یا دارای تناقض باشد ، قبولی شما در دانشگاه پیام نور ملغی می شود .

توجه داشته باشید تا زمان تحویل مدارک، شما دانشجو قطعی دانشگاه محسوب نمی شوید. مسئولیت تناقض و کسری مدارک تا زمان تحویل بعهده شخص پذیرفته شده می باشد.

تذکر2: دانشجويان پذيرفته شده از طريق بدون آزمون رسمي درصورتيكه درحال تحصيل در هريك از دانشگاههاي دولتي يا غير دولتي (آزمون سراسري) مي باشند مي بايست از يكي از پذيرشها انصراف دهند.

 

6- بعد از انجام مراحل فوق جهت تحویل مدارک با توجه به تاریخ مندرج در سایت های اطلاع رسانی مرکز پذیرش خود مراجعه نمایید.

 

 

منبع:

 لینک منبع

ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی


PNUEB

ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی

ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آزمون سراسری از تاریخ 30 شهریورماه آغاز و تا 5 مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت

به گزارش (PNUEB) ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آزمون سراسری از تاریخ 30 شهریورماه آغاز و تا 5 مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان این دوره بصورت غیر حضوری انجام می شود و پذیرفته شدگان  گرامی لازم است با مراجعه به سایت  reg.pnu.ac.ir از تاریخ و نحوه نام نویسی آگاهی یابند.

 

دستورالعمل ثبت نام :

پذیرفته شدگان پس از ورود به سایت در مهلت اعلام شده و با مطالعه صفحه ورودی می توانند با استفاده از شناسه کاربری  و گذرواژه که در صفحه اول سایت گلستان در زمان ثبت نام  اعلام می گردد وارد سیستم گلستان شوند و  پس از پایان ثبت نام اولیه شماره دانشجویی به پذیرفته شدگان اعلام و امکان انتخاب واحد برای ایشان فراهم می شود.

مراحلی که باید حضوری انجام شود:

دانشجو پس از ثبت نام اولیه و بارگذاری مدارک مورد نیاز؛ جهت تشکیل پرونده در زمان تعیین شده به محل قبولی خود مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده دریافت کارت دانشجویی خود اقدام نماید.

 

برای مراجعه حضوری از 13 مهر 1392 تا 13 آبان 1392 فرصت خواهید داشت.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام غیر حضوری :

تصویر صفحه اول و سوم  شناسنامه

تصویر کارت ملی

عکس با زمینه روشن (جهت مراجعه حضوری 6 قطعه )

مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان )

تصویر مدرک کارشناسی (برای پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد)

گواهی ازمراجع ذیربط مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه شاهد و رزمندگان

 

تذکر1 : دانشجویانی که در دوره های مجازی پذیرفته شده اند لازم است پس از انتخاب واحد برای آگاهی از نحوه برگزاری کلاس های الکترونیک به سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ((LMS به آدرس  Lms.pnu.ac.ir مراجعه نمایند.

 

تذکر2 : درصورتی که رشته کارشناسی پذیرفته شده با رشته کارشناسی ارشد قبولی وی همنام نباشد به تشخیص گروه آموزشی مربوطه؛ علاوه بر واحدهای مصوب مقطع کارشناسی ارشد باید واحدهای جبرانی ازمقطع کارشناسی همان رشته را در اولین نیمسال ممکن طبق نظر گروه علمی اخذ و بگذراند.

 

تذکر3 : پذیرفته شدگان لازم است حداکثر تا تاریخ 92/6/31 درمقطع قبل فارغ التحصیل شوند. بدیهی است از ثبت نام کسانی که تا تاریخ مذکور  فارغ التحصیل نمی شوند ممانعت به عمل می آید و فهرست آنان با قید تاریخ فراغت از تحصیل به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شود .

تذکر4 : پذیرفته شدگانی که درس های گذرانده در دوره های کارشناسی ارشد (رسمی) دارند و متقاضی تطبیق واحد هستند تا پایان نیمسال پائیز 93-92 فرصت دارند ریز نمرات تائید شده خود را به آموزش مرکز ارائه کنند.

 

موضوعات مشابه:

آموزش کامل ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان نیمسال اول 93-92 (مهر 92)

پذیرفته شدگان جدید دانشگاه پیام نور بخوانند

نکات مهم قبل از انتخاب واحد نیمسال اول 92-93

 

منبع : دانشگاه نیوز

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع

تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 92-93


PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 92-93

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع

مراحل درخواست مهمان شدن دانشجویان کارشناسی


PNUEB

مراحل درخواست مهمان شدن دانشجویان کارشناسی

پیرو ابلاغ آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور، امور مهمان شدن دانشجویان مقطع کارشناسی در سیستم گلستان تسهیل شد

به گزارش (PNUEB) پیرو ابلاغ آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور، امور مهمان شدن دانشجویان مقطع کارشناسی در سیستم گلستان تسهیل شد.

دانشجویان متقاصی مهمان شدن از این پس می توانند در تاریخ های اعلام شده در تقویم آموزشی (برای نیمسال دوم 92-93 : 92/9/15 تا 92/10/15) به سایت گلستان مراجعه کرده و از طریق منوی درخواست ها ، درخواست مهمان شدن به مرکز یا واحد مورد نظرشان را ثبت کنند.

مراحل کاری به صورت زیر انجام می شود:

1.     ابتدا کارشناس خدمات آموزشی مرکز یا واحد مبدا حداکثر تا 2 روز کاری درخواست دانشجوی مذکور را بررسی و مطابق مقررات نسبت به تایید یا عدم تایید مهمان شدن دانشجو اقدام می کند.

2.     در صورت تایید مرکز مبدا: مرکز/واحد مقصد نیز حداکثر تا 2 روز کاری فرصت دارد تا درخواست را بررسی کرده و موافقت یا عدم موافقت با درخواست مهمان شدن را در سیستم گلستان ثبت کند

توجه: مراحل فوق دیگر نیازی به درخواست کتبی یا مکاتبه در سیستم اداری ندارد و همه مراحل در سیستم گلستان به صورت اینترنتی انجام می شود.

 

منبع : دانشگاه نيوز

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع

ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره دکتری


PNUEB

ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان دوره دکتری

ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان پیام نور (دوره دکتری) – نیمسال اول 93-92 از تاریخ 92/7/1 تا 92/7/5 و از طریق سایت گلستان می باشد

به گزارش (PNUEB) : ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان پیام نور (دوره دکتری) – نیمسال اول 93-92 از تاریخ 92/7/1 تا 92/7/5 و از طریق سایت گلستان می باشد.

ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان این دوره برای نیمسال اول 93-92 (پاییز 92) و به صورت غیر حضوری انجام می گردد. این دسته از دانشجویان برای آگاهی از تاریخ و نحوه نام نویسی لازم است به سایت reg.pnu.ac.ir مراجعه کنند.

پذیرفته شدگان پس از ورود به سایت در مهلت اعلام شده و مطالعه صفحه ورودی می توانند با استفاده از شناسه کاربری و گذرواژه که در صفحه اول سایت فوق الذکر در زمان ثبت نام  اعلام می گردد وارد سیستم جامع خدمات آموزشی شوند.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام (غیر حضوری) :

1-    تصویر صفحه اول و سوم شناسنامه

2-    تصویر کارت ملی

3-    عکس با زمینه روشن (جهت مراجعه حضوری 6 قطعه )

4-    مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان )

5-    تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد

6-    گواهی ازمراجع ذیربط مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه

 

یادآوری : پذیرفته شدگان لازم است حداکثر تا تاریخ 31 شهریور ماه 1392 در مقطع قبل از دکتری فارغ التحصیل شوند.

 

موضوعات مشابه:

آموزش کامل ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان نیمسال اول 93-92 (مهر 92)

پذیرفته شدگان جدید دانشگاه پیام نور بخوانند

نکات مهم قبل از انتخاب واحد نیمسال اول 92-93

 

منبع : پورتال دانشگاه پیام نور

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع

دروس عمومی پیام نور و نکات مربوط به انتخاب واحد


PNUEB

دروس عمومی پیام نور و نکات مربوط به انتخاب واحد

از سال تحصیلی 92-93 طی بخشنامه وزارت علوم، درس دانش خانواده و جمعیت (2 واحدی) جایگزین درس جمعیت تنظیم خانواده گردید.

لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته) سال تحصیلی 92-93 را میتوانید از فایل زیر دانلود کنید:

دانلود لیست دروس عمومی کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 92-93

 

لازم به ذکر است دانشجویانی که در سنوات قبل درس جمعیت تنظیم خانواده را گذارنده اند نیازی به گذارندن درس دانش خانواده و جمعیت ندارند. 

 

نکات مربوط به رشته های خاص :

رشته تربیت بدنی (مدیریت برنامه ریزی تربیت بدنی):

از مجموع دروس عمومی درس دانش خانواده و جمعیت و از مجموع دروس عمومی معارف ، طبق جدول (لیست دروس عمومی كارشناسي ناپيوسته) ملزم به اخذ 8 واحد می باشند.

 

رشته های آموزش و پرورش ابتدایی، امور تربیتی ، آموزش حرفه وفن ، آموزش ریاضی ، آموزش علوم تجربی :

از مجموع دروس عمومی درس زبان خارجه و تربیت بدنی 2 و از مجموع دروس عمومی معارف طبق جدول (لیست دروس عمومی كارشناسي ناپيوسته) ملزم به اخذ 8 واحد می باشند.

 

رشته آموزش زبان انگلیسی :

از مجموع دروس عمومی تربیت بدنی 2 و از مجموع دروس عمومی معارف طبق جدول (لیست دروس عمومی كارشناسي ناپيوسته) ملزم به اخذ 8 واحد می باشند.

 

رشته تربیت معلم قرآن کریم :

از مجموع دروس عمومی درس تربیت بدنی 2 ، فارسی و زبان خارجه و از مجموع دروس عمومی معارف طبق جدول (لیست دروس عمومی كارشناسي ناپيوسته) ملزم به اخذ 8 واحد می باشند.

 

رشته آموزش دینی و عربی :

از مجموع دروس عمومی درس زبان خارجه و تربیت بدنی 2 و از مجموع دروس عمومی معارف طبق جدول (لیست دروس عمومی كارشناسي ناپيوسته) ملزم به اخذ 8 واحد می باشند.

در خصوص دانشجویان رشته آموزش دینی و عربی، مجموع 8 واحد دروس عمومی معارف مختص به ورودیهای سال تحصیلی  91-90 و بعد از آن می باشد و شامل سایر دانشجویان این رشته در سنوات قبل که 6 واحد گزرانده اند نمی شود.

 

رشته تولیدات دامی :

از مجموع دروس عمومی درس تربیت بدنی 2 و از مجموع دروس عمومی معارف طبق جدول (لیست دروس عمومی كارشناسي ناپيوسته) ملزم به اخذ 8 واحد می باشند.

همچنین در صورت نگذراندن درس جمعیت تنظیم خانواده در دوره کاردانی دانشجویان ملزم به اخذ درس دانش خانواده و جمعیت می باشند.

شایان ذکر است دانشجویانی که در سنوات قبل درس جمعیت تنظیم خانواده را گذارنده اند نیازی به گذارندن درس دانش خانواده و جمعیت ندارند.

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع

تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب واحد دانشگاه پیام نور


PNUEB

تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب واحد دانشگاه پیام نور

دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند می توانند تا تاریخ 22 شهریور نسبت به انتخاب واحد و یا تغییر واحد اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول 93-92

کلیه دانشجویان فراگیر (ورودی قدیم و جدید ) + دانشجویان رسمی قدیم تا

تاریخ 22 شهریورماه 1392 تمدید شد.

به گزارش (PNUEB) مهندس مقداد محمودی در گفت و گو با دانشگاه نیوز گفت : دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند می توانند تا تاریخ 22 شهریور نسبت به انتخاب واحد و یا تغییر واحد اقدام نمایند.

لازم به ذکر است این تمدید شامل دانشجویان مهمان دائم ، موقت هم می شود.

 

توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

 

منبع :

دانشگاه نيوز

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع