ثبت نام پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت


PNUEB

ثبت نام پذيرفته شدگان چند برابر ظرفيت

نام نويسي پذيرفته شدگان بر اساس مقررات و دستورالعمل ثبت نام سال 92 در نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 در مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور انجام مي شود

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پيام نور از زمان نام نويسي داوطلبان معرفي شده چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان، تربيت دبير شهيد رجايي و دانشگاه هنر كه از سوي سازمان سنجش به عنوان پذيرفته شدگان نهايي دانشگاه پيام نور در آزمون سراسري سال 92 قرار گرفته  اند خبر داد.

طبق اعلام دكتر دل افكار معاون آموزش و سنجش دانشگاه پيام نور ، نام نويسي پذيرفته شدگان بر اساس مقررات و دستورالعمل ثبت نام سال 92 در نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 در مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور انجام مي شود.

اسامی پذیرفته شدگان (لیست1)

اسامی پذیرفته شدگان (لیست2)

 

منبع :

     پرتال دانشگاه پیام نور

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *