قابل توجه كليه دانشجويان بدهكار


PNUEB

قابل توجه كليه دانشجويان بدهكار

كليه دانشجوياني كه به دليل بدهي قبلي موفق به انجام انتخاب واحد نشده اند مي توانند صرفاً با پرداخت شهريه ثابت ترم جاري نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمايند

به گزارش پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی  پیام نور (pnueb): كليه دانشجوياني كه به دليل بدهي قبلي موفق به انجام انتخاب واحد نشده اند مي توانند صرفاً با پرداخت شهريه ثابت ترم جاري نسبت به انجام ثبت نام به روش زير اقدام نمايند :

1-  با مراجعه به منوي آموزش -> شهريه -> پرداخت هاي الكترونيكي دانشجو كل مبلغ شهريه ثابت و بدهي قبلي به دانشجو نمايش داده مي شود كه دانشجو مي تواند با تغيير مبلغ در گزينه ”مبلغ پرداختي”  بر اساس ميزان مبلغ شهريه ثابت اعلام شده در پردازش ثبت نام اصلي نسبت به پرداخت شهريه ثابت اقدام  نمايد .

 2- انجام انتخاب واحد از پردازش ثبت نام اصلي (ثبت نام -> عمليات ثبت نام -> ثبت نام اصلي )

شايان ذكر است امكان پرداخت مابقي بدهي دانشجو پس از نهايي شدن انتخاب واحد به صورت اقساط از روش زير امكان پذير مي باشد:

آموزش -> شهريه -> پرداخت هاي الكترونيكي دانشجو  تغيير مبلغ در گزينه ”مبلغ پرداختي”  بر اساس ميزان مبلغ شهريه مورد نظر و  پرداخت شهريه.

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *