زمان آزمون مجدد دروس خارج ازمنبع ترم اول95-94


PNUEB

زمان آزمون مجدد دروس خارج ازمنبع ترم اول95-94

آزمون مجدد دروس ذیل که در نیمسال اول 95-94 خارج از منبع شده است در روز یکشنبه مورخ 94/11/11 ساعت 10:00 صبح مجدداً برگزار خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی پیام نور (pnueb): آزمون مجدد دروس ذیل که در نیمسال اول 95-94 خارج از منبع شده است در روز یکشنبه مورخ 94/11/11 ساعت 10:00 صبح مجدداً برگزار خواهد شد: هریک از دانشجویان به مرکز/واحدی که در نیمسال اول 95-94 دروس ذیل را امتحان داده اند مراجعه نمایند. شرکت دانشجویان در آزمون های ذیل اجباری نمی باشد.

نام درس

کد درس

رشته

تاریخ آزمون برگزار شده در ترم 3941

رفتار سازمانی

1211495

آموزش و بهسازی منابع انسانی

94/10/03

ادبیات معاصر 1 نظم (جریان شناسی شعر معاصر ایران)

1213299-1213042

ادبیات فارسی

94/10/26

روشهای مطالعات دینی (2)

1220273

ادیان و عرفان

94/10/23

زبان تخصصی

1211492

آموزش و بهسازی منابع انسانی

94/10/14

تاریخ مجادلات در اسلام (آموزش محور)

1220681

ادیان و عرفان

94/10/24

 

 

 

 

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *