تمدید مهلت تعیین محل آزمون امتحانات پایان ترم کارشناسی وارشد


PNUEB

تمدید مهلت تعیین محل آزمون امتحانات پایان ترم کارشناسی وارشد

زمان تغییر محل آزمون امتحانات پایان نیمسال دوم 95-94 دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد از تاریخ 21 اردیبشهت ماه تا تاریخ 29 اردیبهشت ماه 95 تمدید گردید.

به گزارش پایگاه خبری کتابخانه الکترونیکی پیام نور(pnueb) زمان تغییر محل آزمون امتحانات پایان نیمسال دوم 95-94 دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  از تاریخ 21 اردیبشهت ماه تا تاریخ 29 اردیبهشت ماه 95  تمدید گردید.

 

کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانند در مهلت مقرر نسبت به انتخاب و تغییر محل آزمون خود اقدام نمایند.

– انتخاب محل آزمون دانشجویان مقطع کارشناسی مطابق با روال گذشته و از طریق کاربران استانی صورت می گیرد.

– با فعال شدن تعیین محل آزمون ، دانشجویان ارشد به راحتی می توانند با مراجعه به  سیستم گلستان پیام نور از مسیر ذیل نسبت به تعیین محل آزمون خود اقدام کنند.

ورود به منوی۱- آموزش ۲- دانشجو ۳ -درخواست ها ۴- انتخاب محل آزمون

 

 ورود مستقیم و سریع به سیستم جامع دانشگاهی گلستان

 

– دانشجویان بدهکار پس از ۲۴ ساعت از زمان پرداخت شهریه قادربه انتخاب محل آزمون خود می باشند .
– در مراکز تهران جنوب ، تهران شمال، تهران غرب و تهران شرق دانشجو هر رشته صرفاً مجاز به انتخاب رشته های همنام خود در هریک از این مراکز می باشد. 
–  دانشجویان برون مرزی مجاز به انتخاب محل آزمون نمی باشند.

 

 جهت تعیین محل آزمون در مقطع کارشناسی ارشد  دانشجو مجاز به انتخاب هر مرکزی می باشد. مهم نیست که مرکز مورد نظر مقطع ارشد داشته باشد یا خیر و یا رشته دانشجو را داشته باشد یا خیر.

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *