مهمان ویاتغییر رشته ترم دوم 96-95پیام نور


PNUEB

ثبت درخواست مهمان و یا تغییر رشته در دانشگاه پیام نور برای نیمسال دوم 96-95 از 4 دی آغاز می شود و تا 30 دی ادامه دارد

PnuebNews:

طبق اعلام دانشگاه پیام نور و براساس تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور ، زمان ثبت درخواست مهمان و یا تغییر رشته برای نیمسال دوم 96-95 از 4 دی الی 30 دی می باشد.

نحوه ثبت درخواست مهمان و یا انتقالی و تغییر رشته در دانشگاه پیام نور

ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته در دانشگاه های پیام نور متفاوت است. می تواند هم بصورت حضوری باشد و هم بصورت سیستمی واز طریق سیستم گلستان. بطور مثال دانشگاه یک شهر ثبت درخواست را بصورت حضوری می پذیرد و دانشگاه شهری دیگر بصورت اینترنتی

به همین دلیل حتما قبل اقدام جهت ثبت درخواست ، از کارشناسان دانشگاه خود پیرامون این موضوع سوال کنید.

اگر بصورت سیستمی باشد از طریق سیستم گلستان امکان پذیر است. برای این کار مسیر زیر را در پرتال خود داخل سیستم گلستان دنبال کنید

آموزش –> دانشجو –> درخواست ها –> تقاضای انتقال و مهمان –> تقاضای انتقال به صورت مهمان در واحدها و مراکز داخلی

سه نکته خیلی مهم:

1) برای درخواست مهمانی به دانشگاه و شهری دیگر ، حتما دقت کنید که دانشگاه مقصد رشته شما را داشته باشد. همچنین زمانی درخواست شما مورد تائید است که دانشگاه مقصد با پذیرش شماموافقت کرده باشد

2) در صورت مهمان شدن به دانشگاهی دیگر ، شهریه شما مقداری افزایش می یابد. افزایش شهریه دانشجویان مهمان براساس فرمول و ضریبی مشخص انجام می شود

3) مهمان شدن در دانشگاهی دیگر شرایط و ضوابطی دارد که باید دانشجو شامل آنها شود. دانشگاه مقصد براساس شرایط و ضوابط پیام نور برای مهمان شدن نسبت به رد یا تائید درخواست اقدام می کند.

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع

نحوه اعتراض به امتحانات پیام نور


PNUEB

اعتراض به امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور تنها از طریق سیستم گلستان امکان پذیر است.

PnuebNews:

احتمالا تا بحال برای شما هم پیش آمده که در برگه امتحان با سوالی مواجه شدین که از کتاب معرفی شده خود دانشگاه طرح نشده ، ویا سوال تستی که تو جوابهای 4 گزینه ای اصلا پاسخ درست وجود نداره و یا چند تا پاسخ درست تو گزینه ها هست.

تو این شرایط با خودتون میگین حالا چکار کنم ، بزنم گزینه رو یا نزنم ، بعد چجوری اعتراض کنم به این سوال و چندین سوال دیگه که تو ذهنتون شکل میگیره .

اما همه اینا راه حل داره. دانشگاه پیام نور برای همین موارد بخشی در سیستم گلستان ایجاد کرده تا بتونین اگر نسبت به سوالات تستی و یا تشریحی و حتی کلید پاسخنامه تستی امتحانات اعتراضی دارین به گوش مسئولین دانشگاه برسونین.

نحوه اعتراض به سوالات امتحانات دانشگاه پیام نور

اولین اینکه به اینگونه سوالات که فکر میکنین مشکل دارن پاسخ بدین. حتی اگر فکر میکنین یک سوال چند تا گزینه درست داره ، یکی از گزینه های صحیح و بزنین.

بعد براساس نوع مشکل ، یکی از راه های زیر را برای اعتراض انتخاب کنید:

الف) اعتراض به سوالات تستی:

1- اگر سوال خارج از منبع باشد

2- سوال دارای اشتباه محتوایی باشد.

3- دارای بیش از یک جواب صحیح باشد.

4- فاقد گزینه صحیح باشد و یا اصلا گزینه ای برای سوال تستی درج نشده باشد

5- اشکال تایپی که باعث تغییر مفهوم و محتوای سوال و یا جواب شده باشد

6- جدول، فرمول، شکل، نمودار و یا اطلاعاتی که برای سوال نیاز است و ضمیمه نشده و یا در متن سوال جا افتاده است.

اگر سوالات تستی یکی از مشکلات بالا را داشت ، حداکثر پس از گذشت 3 روز از برگزاری امتحان برای اعتراض به این قسم مشکلات از طریق زیر اقدام کنید.همچنین به یاد داشته باشید که فقط یک هفته زمان دارید.

وارد سیستم گلستان و سپس داخل پرتال کاربری خود شوید–> منوی کاربر —> مشاهده نتایج آزمون —> آیکون اعلام اشکال

ب) اعلام اشکال به کلید سوالات تستی:

اگر دانشجو پس از بررسی سوالات و استخراج جواب صحیح از کتاب متوجه شود که پاسخهای کلید اعلام شده توسط دانشگاه با کتاب همخوانی ندارد، می تواند حداکثر 3 روز پس از برگزاری آزمون ، اعتراض خود را به روش زیر ارسال کند. مهلت این اعتراض نیز یک هفته می باشد

وارد سیستم گلستان و سپس داخل پرتال کاربری خود شوید–> منوی کاربر —> نمره و امتحان —> امتحانات پیام نور —> اعلام اشکال به کلید سوالات امتحانی

ج) اعتراض به نمرات تشریحی:

 دانشجویان می توانند درخواست تجدید نظر خود را حداکثر 7 روز پس از ثبت نمره توسط استاد ، به روش زیر اعلام کنند

وارد سیستم گلستان و سپس داخل پرتال کاربری خود شوید–> منوی کاربر —> دانشجو —> درخواستها —> درخواست تجدید نظر نمره

تمامی این اعتراضات توسط دانشگاه بررسی می شود و در صورت تائید در نمرات تاثیرگذار خواهند بود.

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع

کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور


PNUEB

کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 96-95 پیام نور از 28 آذر در سیستم گلستان قابل دریافت است و امتحانات از 4 دی آغاز می شود

PnuebNews:

کارت ورود به جلسه امتحانات دانشگاه پیام نور از طریق سیستم گلستان قابل دریافت است

——————————————————————–

دانشگاه پیام نور در تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-95 ، زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 را ، از 28 آذر و تاریخ امتحانات را ، از 4 دی الی  28 دی اعلام نموده است.

——————————————————————–

تجربه این چند وقت اخیر نشان داده که ممکن است دانشگاه پیام نور یکی دو روز دیرتر یا زودتر از 28 آذر امکان دریافت کارت ورود به جلسه امتحان را فراهم کند. بنابراین توصیه می شود که بخش اخبار پیام نور سایت pnueb را حتما دنبال کنید. به محض باز شدن امکان دریافت کارت در سیستم گلستان ، از همین بخش به اطلاع شما عزیزان می رسانیم تا با دسترسی سریع به سیستم گلستان ، کارت ورود به جلسه امتحان خود را براحتی دریافت کنید.

کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور چیست؟

همانطور که حتما می دانید ، برای شرکت در امتحانات پایان ترم پیام نور نیاز است که شما کارت ورود به جلسه امتحان را از طریق پورتال خود در سیستم گلستان دریافت نمایید.

کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور که به گزارش 428 سیستم گلستان نیز معروف است ، در واقع صفحه ای است که حاوی اطلاعات و مشخصات دانشجویی و شخصی شما به همراه دروسی که در ترم اخذ نموده اید و تاریخ و ساعت امتحانات است.

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور

کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور را می توانید پس از ورود به حساب کاربری خود در سیستم گلستان ، از طریق بخش آموزش —> گزارش هاي آموزش —-> دانشجو —> اطلاعات ثبت نام و امتحان—-> برنامه امتحان پايان ترم دانشجو دریافت کرده و سپس چاپ نمایید. (فیلم آموزشی دریافت کارت ورود به جلسه امتحان دانشگاه پیام نور در انتهای خبر قرار داده شده است)

ضرورت پرداخت شهریه برای دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

تا زمانی که شهریه شما بطور کامل پرداخت نشده باشد ، سیستم گلستان اجازه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان را به شما نمی دهد. حتما تا مدت باقیمانده نسبت به پرداخت شهریه دانشگاه پیام نور از طریق سیستم گلستان و منوی آموزش —> گزارش های آموزش —> شهریه —> لیست ها و آمارها —> 163- فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور اقدام نمایید.

نکته مهم در مورد کارت ورود به جلسه :

گاهی اوقات پیش می آید که حتی با پرداخت شهریه ، سیستم گلستان اجازه دسترسی به کارت ورود به جلسه امتحان را به شما نمی دهد. در این حالت ابتدا توجه کنید که اطلاعات شخصی ثبت شده شما در سیستم گلستان تکمیل و ثبت شده باشد.

بعضی مواقع دانشگاه از شما می خواهد که اطلاعات شخصی خود را به خصوص شماره ملی در سیستم گلستان تائید و یا تکمیل نمایید. پس حتما قسمت مشخصات خود را در سیستم گلستان بررسی کنید.

همچنین در برخی موارد دیده شده دانشگاه پیام نور شرکت در نظر سنجی اساتید را اجباری می نماید و تا شما در آن نظرسنجی که از طریق خود سیستم گلستان انجام میشود شرکت نکنید ، نمی توانید کارت ورود به جلسه امتحانات را دریافت کنید.

عکس خبر فوق در سایت گلستان

درافت کارت آزمون

 

فیلم آموزشی دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه پیام نور (منبع سایت گلستان)

 

‘);
return false;
}
if (EW_this.comment && !EW_hasValue(EW_this.comment, “TEXT”)) {
$(‘#commentsrequest’).html(‘

.لطفا متن پیام را وارد كنيد

‘);
return false;
}
var formData = {
‘name’: $(‘input[name=name]’).val(),
’email’: $(‘input[name=email]’).val(),
‘comment’: $(‘textarea[name=comment]’).val(),
‘userCaptcha’: $(‘input[name=userCaptcha]’).val(),
‘section’: $(‘input[name=section]’).val(),
‘item_id’: $(‘input[name=item_id]’).val(),
‘cource_id’: $(‘input[name=cource_id]’).val(),
};
$(‘#commentsrequest’).html(‘

در حال ارسال اطلاعات ، لطفا شکیبا باشید….

‘);
// process the form
$.ajax({
type: ‘POST’, // define the type of HTTP verb we want to use (POST for our form)
url: ‘http://www.pnueb.com/account/save_comment’, // the url where we want to POST
data: formData, // our data object
dataType: ‘json’, // what type of data do we expect back from the server
encode: true
})
.done(function (data) {
// log data to the console so we can see
console.log(data);
$(‘#commentsrequest’).html(” “);
// here we will handle errors and validation messages
if (!data.success) {
// handle errors for name —————
if (data.errors.name) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.name + ‘

‘); // add the actual error message under our input
$(‘input[name=name]’).focus();
}
// handle errors for email —————
if (data.errors.comment) {
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.comment + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}

if (data.errors.userCaptcha) {
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘input[name=userCaptcha]’).focus();
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.errors.userCaptcha + ‘

‘); // add the actual error message under our input
}
} else {
// ALL GOOD! just show the success message!
EW_this.reset();
$(‘#new_captcha’).prev().attr(‘src’, ‘http://www.pnueb.com/download/new_captcha?’ + Math.random());
$(‘input[name=userCaptcha]’).val(“”);
$(‘#commentsrequest’).append(‘

‘ + data.message + ‘

‘);
}
});
// stop the form from submitting the normal way and refreshing the page
//window.event.preventDefault();
return false;
}

ارسال نظرلینک منبع