جزئیات رفع نقص کارت‌ آزمون دکتری 97 منتشر شد


استانشهرستانمحل رفع نقص کارتنشانی باجه های رفع نقصآذربایجان شرقیتبریزدانشگاه تبریزتبریز: بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، مدیریت امور آموزشیمراغهدانشگاه مراغهمراغه: اتوبان امیرکبیر، میدان مادر، شهرک گلشهر، دانشگاه مراغهمرنددانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندمرند: میدان دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندآذربایجان غربیارومیهدانشگاه ارومیهارومیه: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، ستاد مرکزی پردیس دانشگاهیخویدانشگاه پیام نور مرکز خویخوی: بلوار ولی عصر، خیابان دانشگاه، دانشگاه پیام نور مرکز خوی، ساختمان آموزش، اتاق اولمهاباددانشگاه پیام نور مرکز مهابادمهاباد: ابتدای بلوارشهید شهریکندی، دانشگاه پیام نور مرکز مهابادمیاندوآبمرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآبمیاندوآب: بزرگراه ولایت، پل آیت الله وحیدی، بالاتر از کوی رابری، نرسیده به ایستگاه راه آهناردبیلاردبیلدانشگاه محقق اردبیلیاردبیل: خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، ساختمان سابق اداره کل امور آموزشیاصفهاناصفهاندانشگاه اصفهاناصفهان: میدان آزادی، خیابان دانشگاه، دانشگاه اصفهان، ساختمان ستاد آزمونهاکاشاندانشگاه کاشانکاشان: کیلومتر شش بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشانالبرزکرجدانشگاه خوارزمی پردیس کرجکرج: حصارک، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی پردیس کرجایلامایلامدانشگاه ایلامایلام: خیابان پژوهش، دانشگاه ایلام، حوزه معاونت آموزشیبوشهربوشهردانشگاه خلیج فارس بوشهربوشهر: خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس بوشهرتهرانتهرانحوزه خواهران:
دانشگاه خوارزمی پردیس تهرانتهران: خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان شهید مفتح، دانشگاه خوارزمی پردیس تهرانحوزه برادران:
دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سورهتهران: خیابان انقلاب، میدان فردوسی، کوچه شاهرود، دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سورهریدانشگاه آزاد اسلامی شهر ریتهران: بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام (ره)چهارمحال و بختیاریشهرکرددانشگاه شهرکردشهرکرد: بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، معاونت آموزشیخراسان جنوبیبیرجنددانشگاه بیرجندبیرجند: میدان شهدا، خیابان دانشگاه، دانشکده هنرخراسان رضویمشهددانشگاه فردوسی مشهدمشهد: بلوار وکیل آباد، روبروی پارک ملت، درب شمالی دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت آموزشی دانشگاهتربت حیدریهدانشگاه تربت حیدریهتربت حیدریه: کیلومتر ۷ جاده تربت حیدریه–مشهد، بعد از پل هوایی عابرپیاده، دانشگاه تربت حیدریهسبزواردانشگاه حکیم سبزواریسبزوار: توحیدشهر، پردیس دانشگاه حکیم سبزواری، ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلینیشابوردانشگاه نیشابورنیشابور: ابتدای شهرک بهداری، دانشکده هنر دانشگاه نیشابورخراسان شمالیبجنورددانشگاه بجنوردبجنورد: کیلومتر ۴ جاده اسفراین، دانشگاه بجنوردخوزستاناهوازدانشگاه شهیدچمران اهوازاهواز: بلوارگلستان، جنب پل پنجم، ورودی درب شمالی دانشگاه شهید چمران اهوازدزفولدانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولدزفول: بلوار سرداران شهید، روبروی پایگاه چهار شکاری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولزنجانزنجاندانشگاه زنجانزنجان: کیلومتر ۶ جاده تبریز، دانشگاه زنجان، ساختمان مرکزی واحد رایانهسمنانسمناندانشگاه سمنانسمنان: روبروی پارک سوکان، پردیس شماره یک دانشگاه سمنان، ساختمان انتشارات دانشگاهشاهروددانشگاه صنعتی شاهرودشاهرود: میدان هفتم تیر، بلوار دانشگاه، پردیس اصلی دانشگاه صنعتی شاهرود، سازمان مرکزیسیستان و بلوچستانزاهداندانشگاه سیستان و بلوچستانزاهدان: خیابان دانشگاه، ورودی زیباشهر، سازمان مرکزی دانشگاه، دفتر معاونت آموزشی دانشگاهزابلدانشگاه زابلزابل: کیلومتر ۲ جاده بنجار، پردیس جدید دانشگاه زابلایرانشهردانشگاه ولایتایرانشهر: کیلومتر ۴ بزرگراه شهید مرادی، دانشگاه ولایت ایرانشهرچابهاردانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارچابهار: بلوار دانشگاه، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده علوم دریاییفارسشیرازدانشگاه شیرازشیراز: خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیرازفسادانشگاه فسافسا: بلوار شهید محب، دانشگاه فساقزوینقزویندانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوینقزوین: انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قمقمدانشگاه قمقم: بلوارالغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم، سازمان مرکزیکردستانسنندجدانشگاه کردستانسنندج: خیابان پاسداران، خیابان دانشگاه، نرسیده به قرادیان، درب اصلی دانشگاه کردستان، واحد صدور کارتکرمانکرماندانشگاه شهید باهنر کرمانکرمان: بلوار جمهوری اسلامی، دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه شهیدباهنر کرمانجیرفتدانشگاه جیرفتجیرفت: کیلومتر ۸ جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفترفسنجاندانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانرفسنجان: ابتدای بلوار ولایت، پردیس اصلی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، اداره کل آموزش، جنب مرکز بهداشت دانشگاهکرمانشاهکرمانشاهدانشگاه رازی کرمانشاهکرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی دانشگاه، اداره آموزشکهکیلویه و بویراحمدیاسوجدانشگاه یاسوجیاسوج: میدان معلم، خیابان دانشجو، دانشگاه یاسوج، ساختمان مدیریت آموزشیگلستانگرگاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگرگان: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگنبد کاووسدانشگاه گنبد کاووسگنبدکاووس: خیابان شهید فلاحی (فرودگاه سابق)، بلوار بصیرت، دانشگاه گنبد کاووسگیلانرشتدانشگاه گیلانرشت: بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی شهربازی، پردیس دانشگاه گیلانلرستانخرم آباددانشگاه لرستانخرم آباد: کیلومتر ۵ جاده خرم آباد – تهران، دانشگاه لرستانبروجرددانشگاه حضرت آیت الله اعظمی بروجردی (ره)بروجرد: کیلومتر ۳ جاده بروجرد – خرم آباد، دانشگاه آیت الله اعظمی بروجردی (ره)مازندرانساریدانشکده فنی امام محمدباقر (ع)ساری: خیابان شهید مطهری (طبرستان)، دانشکده فنی امام محمد باقر (ع)بابل(برادران)دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلبابل: خیابان شریعتی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلبابلسر (خواهران)دانشگاه مازندرانبابلسر: خیابان پاسدران، دانشگاه مازندران، سازمان مرکزی دانشگاهچالوسدانشگاه آزاد اسلامی چالوسچالوس: خیابان ۱۷ شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، حوزه معاونت آموزشیمرکزیاراکدانشگاه اراکاراک: میدان شریعتی، ابتدای بلوار میرزای شیرازی، درب اصلی دانشگاه ،روبروی باجه انتظاماتهرمزگانبندرعباسدانشگاه هرمزگانبندرعباس: آزادشهر، بلوار افروز شهابی پور، مجتمع آموزشی و پژوهشی بصیرت (گفتگوی تمدنها)همدانهمداندانشگاه بوعلی سینا همدانهمدان: شهرک مدرس، خیابان ابوطالب، جنب دبیرستان، دانشکده علوم انسانیملایردانشگاه ملایرملایر: کیلومتر ۴ جاده اراک، دانشگاه ملایریزدیزددانشگاه یزدیزد: صفائیه، بلوار دانشگاه، ورودی دانشلینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *