انتشار اصلاحات دفترچه انتخاب رشته دستیاری 96/مهلت ۳ روزه انتخاب رشته


مرکز سنجش آموزش پزشکی اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری پزشکی را منتشر کرد از همین رو مهلت انتخاب رشته به مدت سه روز تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  با توجه به تغییرات اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته محل در چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی و تقاضای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل، داوطلبانی که به هر دلیل اقدام به انتخاب رشته محل نکرده اند از روز چهارشنبه ۲۱ تیر تا ساعت ٢۴ روز جمعه ۲۳ تیر ۹۶ می توانند نسبت به ویرایش و انتخاب رشته محل اقدام کنند.

بر اساس تغییراتی که برای دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل آزمون دستیاری منتشر شده است دو رشته داخلی و روانپزشکی به صورت مشترک میان دانشگاه های علوم پزشکی شاهرود و گلستان پذیرش دارند.

رشته داخلی با مجوز سال ۹۳، دانشگاه مبداء شاهرود و دانشگاه مقصد گلستان و رشته روانپزشکی نیز با مجوز سال ۹۳ و دانشگاه مبداء شاهرود و دانشگاه مقصد گلستان پذیرش دستیار به صورت مشترک دارند.

همچنین رشته طب اورژانس دانشگاه ارتش صرفاً برای داوطلبان کادر نیروی مسلح نیست و عموم داوطلبان می توانند این رشته را انتخاب کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی ظرفیت پذیرش در رشته پزشک خانواده دانشگاه بندرعباس حذف شده است.

به گزارش مهر، چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری پزشکی روز ۱۴ اردیبهشت ۹۶ برگزار شد و نتایج اولیه این آزمون در روز دوشنبه ۸ خرداد ۹۶ به صورت کارنامه اعلام شد.

در این دوره از آزمون که ثبت نام آن از ۱ بهمن ۹۵ شروع شد، ۱۴ هزار و ۴۰۷ نفر ثبت نام و در نهایت ۱۲ هزار و ۲۶۷ نفر در آزمون شرکت کردند. از این تعداد ۶ هزار و ۵۸۲ نفر یعنی ۵۳.۶ درصد زن و ۵ هزار و ۶۵۸ نفر یعنی ۴۶.۴ درصد مرد بودند.

حدنصاب نمره برای اینکه داوطلبان بتوانند انتخاب رشته کنند ۱۵۰ بوده است و ۸ هزار و ۴۱ نفر معادل ۶۵ درصد شرکت کنندگان در آزمون موفق به کسب این حد نصاب و مجاز به انتخاب رشته شدند.لینک منبع

جزئیات ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری 96/ رشته های با کمترین ظرفیت


ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی در چهل و چهارمین دوره این آزمون بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر است و کمترین ظرفیت پذیرش به رشته طب هوا فضا مربوط می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که مجاز به انتخاب رشته محل شده اند می توانند کارنامه علمی شماره دو و دفترچه انتخاب رشته محل را از مرکز سنجش آموزش پزشکی دریافت کنند.

آن دسته از داوطلبانی که نقص مدرک سهمیه ای دارند می بایست مدارک خود را در زمان اول تا ششم تیرماه ۹۶ ارسال کنند. در صورت عدم ارسال مدارک در موعد مقرر سهمیه مورد نظر برای داوطلب لحاظ نخواهد شد و سهمیه آزاد برای داوطلب منظور خواهد شد.

ظرفیت پذیرش در آزمون دستیاری در سهمیه آزاد ۲ هزار و ۴۵۸ نفر و در سهمیه مناطق محروم ۱ هزار و ۱۹ نفر است. همچنین ظرفیت سهمیه بورسیه نیروهای مسلح ۵۷ نفر و سهمیه پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج) ۱۳ نفر است.

در مجموع ظرفیت پذیرش در دوره چهل و چهارم دستیاری پزشکی ۳ هزار و ۵۴۷ نفر است.

بیشترین ظرفیت به رشته بیماری های داخلی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۳۴ نفر اختصاص دارد.

همچنین کمترین ظرفیت پذیرش به رشته طب هوا فضا با ۲ نفر پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی ارتش و رشته طب سالمندی با ۴ نفر در دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران اختصاص دارد.

چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری پزشکی روز ۱۴ اردیبهشت ۹۶ با حضور ۱۲ هزار و ۲۶۷ نفر برگزار شد و نتایج اولیه این آزمون در روز دوشنبه ۸ خرداد ۹۶ به صورت کارنامه اعلام شد.

در این دوره از آزمون که ثبت نام آن از اول بهمن ۹۵ شروع شد، ۱۴ هزار و ۴۰۷ نفر ثبت نام و در نهایت ۱۲ هزار و ۲۶۷ نفر در آزمون شرکت کردند. از این تعداد ۶ هزار و ۵۸۲ نفر یعنی ۵۳.۶ درصد زن و ۵ هزار و ۶۵۸ نفر یعنی ۴۶.۴ درصد مرد بودند.

حدنصاب نمره برای اینکه داوطلبان بتوانند انتخاب رشته کنند ۱۵۰ بوده است و ۸ هزار و ۴۱ نفر معادل ۶۵ درصد شرکت کنندگان در آزمون موفق به کسب این حد نصاب و مجاز به انتخاب رشته شدند.لینک منبع

مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری 96 تمدید شد


مهلت انتخاب رشته محل و تکمیل سوابق لازم آزمون دستیاری تا ساعت ٢٤ روز شنبه۱۰ تیرماه ٩٦ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که مجاز به انتخاب رشته محل شده اند می توانند کارنامه علمی شماره دو و دفترچه انتخاب رشته محل را از مرکز سنجش آموزش پزشکی دریافت کنند.

داوطلبان تا ۱۰ تیرماه ۹۶ فرصت دارند با ورود به سایت مرکز سنجش و مطالعه دفترچه انتخاب رشته محل برای انتخاب رشته محل اقدام کنند.

آن دسته از داوطلبانی که نقص مدرک سهمیه ای دارند می بایست مدارک خود را تا 10 تیرماه ۹۶ ارسال کنند. در صورت عدم ارسال مدارک در موعد مقرر سهمیه مورد نظر برای داوطلب لحاظ نخواهد شد و سهمیه آزاد برای داوطلب منظور خواهد شد.

به گزارش مهر، چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری پزشکی روز ۱۴ اردیبهشت ۹۶ برگزار شد و نتایج اولیه این آزمون در روز دوشنبه ۸ خرداد ۹۶ به صورت کارنامه اعلام شد.

در این دوره از آزمون که ثبت نام آن از ۱ بهمن ۹۵ شروع شد، ۱۴ هزار و ۴۰۷ نفر ثبت نام و در نهایت ۱۲ هزار و ۲۶۷ نفر در آزمون شرکت کردند. از این تعداد ۶ هزار و ۵۸۲ نفر یعنی ۵۳.۶ درصد زن و ۵ هزار و ۶۵۸ نفر یعنی ۴۶.۴ درصد مرد بودند.

حدنصاب نمره برای اینکه داوطلبان بتوانند انتخاب رشته کنند ۱۵۰ بوده است و ۸ هزار و ۴۱ نفر معادل ۶۵ درصد شرکت کنندگان در آزمون موفق به کسب این حد نصاب و مجاز به انتخاب رشته شدند.لینک منبع

انتخاب رشته آزمون دستیاری 96 آغاز شد/ امکان ویرایش مدارک سهمیه ها


داوطلبان چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که مجاز به انتخاب رشته محل شده اند می توانند با مشاهده کارنامه علمی تا سه شنبه ۶ تیرماه نسبت به انتخاب رشته محل اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که مجاز به انتخاب رشته محل شده اند می توانند کارنامه علمی شماره دو و دفترچه انتخاب رشته محل را از مرکز سنجش آموزش پزشکی دریافت کنند.

داوطلبان از اول تا ششم تیرماه ۹۶ فرصت دارند با ورود به سایت مرکز سنجش و مطالعه  دفترچه انتخاب رشته محل برای انتخاب رشته محل اقدام کنند.

آندسته از داوطلبانی که نقص مدرک سهمیه ای دارند می بایست مدارک خود را در زمان اول تا ششم تیرماه ۹۶ ارسال کنند. در صورت عدم ارسال مدارک در موعد مقرر سهمیه مورد نظر برای داوطلب لحاظ نخواهد شد و سهمیه آزاد برای داوطلب منظور خواهد شد.

به گزارش مهر، چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری پزشکی روز ۱۴ اردیبهشت ۹۶ برگزار شد و نتایج اولیه این آزمون در روز دوشنبه ۸ خرداد ۹۶ به صورت کارنامه اعلام شد.

در این دوره از آزمون که ثبت نام آن از ۱ بهمن ۹۵ شروع شد، ۱۴ هزار و ۴۰۷ نفر ثبت نام و در نهایت ۱۲ هزار و ۲۶۷ نفر در آزمون شرکت کردند. از این تعداد ۶ هزار و ۵۸۲ نفر یعنی ۵۳.۶ درصد زن و ۵ هزار و ۶۵۸ نفر یعنی ۴۶.۴ درصد مرد بودند.

حدنصاب نمره برای اینکه داوطلبان بتوانند انتخاب رشته کنند ۱۵۰ بوده است و ۸ هزار و ۴۱ نفر معادل ۶۵ درصد شرکت کنندگان در آزمون موفق به کسب این حد نصاب و مجاز به انتخاب رشته شدند.لینک منبع

شکایت وزارت بهداشت از ۴ داوطلب متخلف آزمون دستیاری


وی گفت: ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری امسال نسبت به سال گذشته حدود 100 نفر بیشتر شده است و بیش از 3400 نفر در این آزمون پذیرش می‌شوند.

پورکاظمی گفت: دفترچه شماره دو آزمون دستیاری امسال که در آن ظرفیت رشته‌های مختلف درج شده است، آماده شده و تا آخر خرداد منتشر می‌شود و داوطلبان می‌توانند برای انتخاب رشته بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اقدام کنند.

وی گفت: امسال برای اولین بار در دو رشته تخصصی پزشکی شامل رشته روانپزشکی و رشته زنان و زایمان علاوه بر آزمون کتبی مصاحبه نیز برگزار می‌شود و برای اعلام نتیجه نهایی آزمون دستیاری باید منتظر اعلام نتیجه مصاحبه این رشته‌ها از دانشگاه‌های علوم پزشکی مختلف بمانیم اما نتیجه نهایی حتما تا پایان شهریور اعلام می شود.

پورکاظمی گفت: امسال رشته تخصصی پزشک خانواده نیز به آزمون دستیاری اضافه شده است که پذیرش در این رشته نیز همراه با مصاحبه خواهد بود، البته در سال‌های گذشته آزمون پذیرش دستیار رشته پزشک خانواده به صورت مجزا و با مصاحبه انجام می‌شد. در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا و حتی در دانشگاه‌های کشورمان برای پذیرش دانشجو در مقطع دکترا،مصاحبه انجام می‌شود تا علاوه بر دانش فرد، توانمندی‌ها و صلاحیت‌های فردی و اخلاقی افراد نیز در پذیرش دانشچو مورد سنجش قرار گیرد.

پورکاظمی گفت:‌ این مسئله در تمام دنیا وجود دارد که ممکن است در انجام مصاحبه سوگیری وجود داشته باشد. به همین علت همه تلاش برگزار کنندگان آزمون‌ها در تمام دنیا این است که چنین مسئله‌ای را با گذاشتن دوربین و مشخص کردن پروتکل مصاحبه به حداقل برسانند.

وی در ادامه گفت: به هر حال برای کسی که می‌خواهد به عنوان روانپزشک یا متخصص زنان و زایمان برای زندگی افراد تصمیم‌گیری کند، داشتن صلاحیت اخلاقی و سلامت روان، علاوه بر دانش امری مهم و ضروری است و اتفاقا شاید لازم باشد که در سال‌های آینده برای رشته‌های بیشتری، مصاحبه برای سنجش‌های صلاحیت‌های فردی و سلامت روان داوطلبان انجام شود.

کارگروه رسیدگی به شکایات معترضان آزمون دستیاری، قانع شد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت درباره آخرین پیگیری‌های اعتراض های معترضان به آزمون دستیاری به خبرنگار ایرنا گفت:‌ پیرو دستور وزیر بهداشت به دکتر موهبتی، معاون امور مجلس وزارت بهداشت برای تشکیل کارگروه رسیدگی به شکایت معترضان، این کارگروه با حضور پنج نفر از نمایندگان مجلس تشکیل شد و تاکنون دو جلسه این کارگروه برگزار شده است.

وی گفت: جلسه اول با حضور نمایندگان مجلس و تعدادی از نمایندگان داوطلبان معترض و مسئولان وزارت بهداشت برگزار شد و معترضان اعتراض‌های خود را مطرح کردند،‌از آنان خواسته شد مستندات خود را ارائه کنند و مسئولان وزارت بهداشت نیز پاسخ‌های لازم را ارائه کردند، ضمن اینکه پاسح به شبهات و اعتراض‌ها به صورت کتبی نیز به داوطلبان معترض داده شد.

پورکاظمی گفت: در جلسه دوم، همه اعضای کارگروه و از جمله نمایندگان مجلس که خود از افراد کارشناس هستند، پاسخ‌های وزارت بهداشت را قانع کننده اعلام کردند و امضا کردند که هیچ اشکالی در روند برگزاری آزمون دستیاری، صحت سوالات و پاسخ‌ها، صحت تصحیح پاسخنامه‌ها و مطابقت نمره با رتبه و اعلام رتبه‌ها وجود ندارد.

پور کاظمی گفت: یکی از ایرادهای معترضان این بود که هشت سوال آزمون دستیاری با توجه به رفرنس های اعلام شده، ایراد دارد که دبیرخانه آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت پس از بررسی این سوالات اعلام کرد که هیچ کدام از سوالات مشکلی نداشته و همگی بر اساس رفرنس های اعلام شده و منابع آزمون بوده و سوالات و پاسخ های آن با آنچه در رفرنس‌های آزمون بوده مطابقت دارد و به جز یک سوال که در یکی از 5 دفترچه ایراد داشت و همان ابتدا پس از بررسی شکایت از آزمون حذف شد، هیچ یک از سوالات دیگر اشکالی نداشته است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اضافه کرد: یکی دیگر از موارد اعتراضی معترضان این بود که در حوزه امتحانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، داوطلبان موبایل آورده بودند که مسئولان این دانشگاه اعلام کردند، چنین موضوعی صحت ندارد و در ورودی جلسه موبایل همه گرفته شده، ضمن اینکه دستگاه‌هایی کارگذاشته شده که اساسا موبایل در حوزه امتحانی آنتن نداشته است و امکان استفاده از موبایل وجود نداشته است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اعتراض‌ها این بود که در حوزه امتحانی یزد، داوطلبان دختر به صورت مکرر به بهانه رفتن و سرویس بهداشتی، تردد می‌کردند که حراست این دانشگاه نیز این ادعا را رد کرد و این شائبه نیز بر طرف شد.

پورکاظمی گفت:‌ یکی از مهمترین اعتراض‌های داوطلبان آزمون دستیاری این بود که چرا بر خلاف سال‌های گذشته نمره کل داوطلبان اعلام نشده است. همان طور که قبلا اعلام کردیم، با توجه به اینکه آزمون دستیاری از سال گذشته در 5 زیرگروه برگزار می شود و رتبه و نمره داوطلبان در هر یک از این پنج گروه به صورت مجزا اعلام می شود،دیگر نیازی به اعلام رتبه کل نیست و اساسا رتبه کل می‌تواند امری گمراه کننده برای داوطلبان باشد.

وی ادامه داد: نحوه برگزاری آزمون دستیاری به این شکل است که ضریب دروس در زیرگروه های آزمون متفاوت است و ممکن است نمره کل دو داوطلب مساوی باشد اما با توجه به ضرایب دروس، نمره و رتبه آنان در زیرگروه‌ها، متفاوت باشد،به این ترتیب شانس دو نفر که نمره کل مساوی دارند مثلا در زیرگروه جراحی با رادیولوژی متفاوت است، بنابراین نمره کل گمراه کننده است و اعلام آن هیچ ضرورتی ندارد.

پورکاظمی گفت: با این توضیحات اعضای کارگروه بررسی اعتراض داوطلبان آزمون دستیاری قانع شدند و همگی امضا کردند که هیچ اشکال و ایرادی به برگزاری آزمون دستیاری وارد نیست.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ادامه داد: یکی از نکاتی که داوطلبان معترض انجام داده بودند این بود که با یکسری کارهای آماری غیر علمی گفته بودند چرا توزیع نمرات داوطلبات روی نمودار نرمال قرار نمی‌گیرد.

وی گفت:‌ اساسا لازم نیست که نمرات داوطلبان در کنکورها توزیع نرمال و یکنواخت داشته باشد و هرگز نیز چنین اتفاقی نمی‌افتد و هر کس با توجه به پاسخنامه و نمره خود، در گروه آزمایشی خود رتبه‌ای را به دست می‌آ‌ورد و توزیع نرمال نمرات داوطلبان حرفی غیرعلمی است.

پورکاظمی گفت: اعتراض دیگر معترضان به آزمون دستیاری این بود که کلید پاسخنامه‌ها با نمرات داوطلبان همخوانی ندارد. آنان 4 تا پاسخنامه را آورند و گفتند اشکال دارد، به آنان اعلام کردیم که هیچ مغایرتی بین پاسخنامه آنان و کلید اعلام شده وجود ندارد و جلوی آنان پاسخنامه را با کلید اعلامی تصحیح کردیم حتی یکی از نمایندگان مجلس گفت، خود او شخصا یکی از پاسخنامه را تصحیح کرده و مشخص شد که حتی یک مورد مغایرت بین نمره اعلامی با پاسخنامه داوطلبان و کلید اعلام شده وجود ندارد.

پور کاظمی ادامه داد: نکته دیگر داوطلبان معترض این بود که آزمون دستیاری امسال سخت‌تر از سال گذشته بود، که افزایش میانگین سطح نمرات نسبت به سال‌های گذشته و مجاز به اتتخاب رشته شدن، 66 درصد داوطلبان که از 600 نمره 150 را گرفته بودند،( سال گذشته 58 درصد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شدند) نشان داد که این موضوع نیز صحت ندارد، گر چه سخت یا آسان بودن آزمون مشکلی محسوب نمی‌شود و امری نسبی برای همه داوطلبان است.

وی گفت: همه اعضای کارگروه رسیدگی به اعتراض‌های آزمون دستیاری از پاسخ‌های وزارت بهداشت و برگزار کنندگان آزمون قانع شدند و اعلام کردند که هیچ اشکالی وارد نیست، فقط گفتند که اگر اطلاع رسانی بهتر انجام می‌شد، بهتر بود و داوطلبان دچار نگرانی نمی‌شدند و اعتراضی صورت نمی‌گرفت.

جعل کارنامه و شکایت وزارت بهداشت از 4 داوطلب آزمون دستیاری

رئیس مرکز سنحش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از تخلف چند داوطلب و شکایت وزارت بهداشت از آنان خبر داد و گفت: خانمی در کرمان که یکی از داوطلبان آزمون دستیاری بود،کارنامه خود را با حذف نام خود در فضای مجازی منتشر کرده است و بعد خانم دیگری که داوطلب این آزمون در تهران بوده به نام رضوان…، این کارنامه را برداشته و با نام خود و با دستکاری و تغییر تمام نمرات و رتبه‌ها، آن را منتشر کرده است.

وی گفت: در واقع داوطلب دوم با این کار تشویش اذهان عمومی کرده است و با دستکاری در اسناد رسمی شائبه ایجاد کرده است و همه را به شک انداخته است.

پورکاظمی گفت: وزارت بهداشت از هر دوی این داوطلبان شکایت کرده و آنان را به دستگاه قضایی معرفی کرده است، مطابق قانون دستکاری در اسناد رسمی و تشویش اذهان عمومی جرم است و مجازات زندان دارد.

وی گفت: موارد دیگری در حد دو، یا سه مورد دیگر هم بوده است که داوطلبان سر جلسه آزمون ماشین حساب یا موبایل برده بودند که این تخلفات نیز گزارش شده که در کمیته‌ای در وزارت بهداشت به این تخلفات رسیدگی می‌شود.

پورکاظمی گفت: کمیته و دادگاه رسیدگی به این جرایم در وزارت بهداشت تشکیل می شود و دادگاه تجدید نظر آن نیز در صورت لزوم در وزارت علوم و سازمان سنجش بزگرار خواهد شد و در مورد این داوطلبان متخلف تصمیم گیری می‌شود.

وی درباره اهمیت امنیت برگزاری آزمون باتوجه به استفاده از اینترنت گفت: یکی از نگرانی ما همیشه این بود که مبادا سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت هک شود، به ویژه زمانی که برای صدور کارت ورود به جلسه اقدام می‌شود، به همین علت شماره موبایل داوطلبان را گرفتیم و یک شماره رمز اختصاصی را برای دریافت کارت ورود به جلسه به صورت شخصی برای هر داوطلب ارسال می‌کردیم تا امکان هرگونه هک و اشکال بر طرف شود.

فحاشی چند داوطلب آزمون دستیاری هنگام اخذ کارت ورود به جلسه

وی گفت: تعدادی از داوطلبان به جای شماره موبایل، شماره تلفن ثابت اعلام کرده بودند به همین علت مراکز صدور حضوری کارت ورود به جلسه نیز ایجاد شده بود که متاسفانه در مواردی یکی دو نفر از داوطلبان هنگام گرفتن کارت، بداخلاقی و فحاشی کرده بودند و رکیک ترین فحش‌ها را به افرادی که پشت کامپیوتر برای صدور کارت نشسته بودند، دادند که آنان نیز به کمیته انضباطی آزمون دستیاری در وزارت بهداشت معرفی شدند.

وی گفت: آزمون دستیاری بدون هیچ اشکالی و در سلامت و امنیت کامل برگزار شده است و حتی افرادی که به دروغ در برخی رسانه از لو رفتن سوالات حرف‌هایی را مطرح می‌کردند و متاسفانه آن رسانه ها نیز بدون بررسی این مسائل را منتشر کردند، هنگامی که از معترضان خواسته شد اشکالات خود را مکتوب کنند، در هیچ موردی چنین مسائلی را مطرح نکردند.

پورکاظمی گفت: با وجود این بنده و مسئولان وزارت بهداشت و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت آمادگی کامل داریم تا هر موردی را در حضور خبرنگاران به صورت مستند پاسخ دهیم.لینک منبع