دانلود رایگان کتاب آموزش جامع زبان انگلیسی


دانلود رایگان کتاب آموزش جامع زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

این جزوه دارای دو جنبه کاربردی و آموزشی است. بیان کامل نکات گرامری، جملات فراوان، لغات مهم و کاربردی تافل برای آموختن میتواند بسیار مفید باشد. همچنین دارای لغات کاربردی و روزمره در زبان انگلیسی است که در بخشهای مختلف جزوه و در قالب آموزش گرامر و مکالمه بیان گردیده است.

یکی از شیوههای آموزش این جزوه، استفاده از جملات الگویی پایه و مادر است. این جملهها در شرایط مختلف ثابت است و تکرار میشود، تا زبان آموزان با تکرار این جملات الگویی و استفاده از واژههای مختلف، نیازهای زبانی خود را در موقعیتهای گوناگون برآورده سازد.

.

——————-

مطالب مرتبط :

آموزش زبان انگلیسی

دانلود رایگان کتاب ۸۰۰ واژه ضروری جی آر ای – Essential Words for the GRE

دانلود رایگان جزوه آموزش لغات انگلیسی رمزگذاری شده

دانلود رایگان کتاب زبان عمومی آزمون دکتری

منابع لغات آزمون زبان عمومی دکتری

دانلود رایگان کتاب ۱۱۰۰ واژه بارونز

فرهنگ لغت انگلیسی برای نگارش پایان نامه و مقالهلینک منبع