نکات امتحان حقوق مدنی 5


با سلام خدمت شما دانشجویان گرامی

بدینوسیله بخشهای حذفی حقوق مدنی 5 برای آزمون پایان ترم
خدمتتان ارائه میگردد

همانگونه که ملاحظه میفرمایید در کتاب مختصر حقوق خانواده
برای هر پاراگراف یک کد و شماره لحاظ شده که شماره ها و کدهای حذف شده در امتحان
به شرح زیر میباشد . با عنایت به تفاوت صفحات کتاب در چاپهای مختلف این کدها هیچ
تفاوتی با هم نداشته و کاملا قابل استفاده هستند

کدهای حذفی

کدهای 1 تا 21 ، 39 ، 80 تا 85 ،91 تا 104 ، 133 ، 134 ، 140
، 142 ، 143 ، 147 تا 150 ، 153 تا 157 ، 159 تا 165 ، 167 تا 170 ، 174 تا 184 ،
186 تا 188 ، 190 و 191

قسمتهایی که سرکار خانم آقا محمدی به عنوان مهم یادداشت
کرده اند :

کد 24 ، 41 ، 66 ، 141 ، 158 ، 166 و  189

موافقین۰
مخالفین۰
۹۴/۰۳/۰۶

سید مهدی وفاییلینک منبع