اولین المپیاد علمی دانشجویان پرستاری برگزار می شود


اولین المپیاد علمی دانشجویان گروههای پرستاری کشور ۲۵ آبان ماه ۹۶ در شهرکرد برگزار می شود.

 اولین المپیاد علمی دانشجویان گروه های پرستاری کشور در رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی برگزار خواهد شد.

دانشجویان گروه های پرستاری کشور از ۲۲ مهرماه فرصت داشته اند که در این المپیاد ثبت نام کنند.

اولین المپیاد علمی دانشجویان پرستاری برگزار می شود ساعت ۹ صبح ۲۵ آبان ماه ۹۶ در بیمارستان هاجر شهرکرد برگزار می شود.

شورای دانشجویی هیات مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور برگزار کننده این المپیاد است.لینک منبع