دانلود برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)


دانلود برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش  سالهای 89 تا 96       راهنمای دانلود دانلود محدوده آزمونهای قلمچی سال تحصیلی 96-97 دانلود محدوده آزمونهای قلمچی سال تحصیلی 95-96 دانلود محدوده آزمونهای قلمچی سال تحصیلی 94-95 دانلود محدوده … ادامه‌ی خواندن

نوشته دانلود برنامه راهبردی آزمون های کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) اولین بار در کنکور پدیدار شد.لینک منبع

بودجه بندی آزمون های گزینه دو


دانلود محدوده بندی آزمون های گزینه دو سالهای تحصیلی 89 تا 97       راهنمای دانلود دانلود محدوده آزمونهای گزینه دو سال تحصیلی 96-97 دانلود محدوده آزمونهای گزینه دو سال تحصیلی 95-96 دانلود محدوده آزمونهای گزینه دو سال تحصیلی 94-95 … ادامه‌ی خواندن

نوشته بودجه بندی آزمون های گزینه دو اولین بار در کنکور پدیدار شد.لینک منبع

بودجه بندی آزمونهای سراسری گاج


بودجه بندی آزمونهای سراسری گاج سالهای تحصیلی 92 تا 97        راهنمای دانلود دانلود محدوده آزمونهای گاج سال تحصیلی 96-97 دانلود محدوده آزمونهای گاج سال تحصیلی 95-96 دانلود محدوده آزمونهای گاج سال تحصیلی 94-95 دانلود محدوده آزمونهای گاج … ادامه‌ی خواندن

نوشته بودجه بندی آزمونهای سراسری گاج اولین بار در کنکور پدیدار شد.لینک منبع

بودجه بندی آزمون های آزمایشی سازمان سنجش


بودجه بندی آزمون های آزمایشی سازمان سنجش سالهای تحصیلی 89 تا 97       راهنمای دانلود دانلود محدوده آزمونهای سنجش سال تحصیلی 96-97 دانلود محدوده آزمونهای سنجش سال تحصیلی 95-96 دانلود محدوده آزمونهای سنجش سال تحصیلی 94-95 دانلود محدوده آزمونهای … ادامه‌ی خواندن

نوشته بودجه بندی آزمون های آزمایشی سازمان سنجش اولین بار در کنکور پدیدار شد.لینک منبع