برنامه امتحانات نهایی شهریور 96


برنامه امتحانات نهایی شهریور 96     برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه کلیه رشته های تحصیلی دوره های متوسطه (متوسطه ،فنی حرفه ای ) و پیش دانشگاهی سال 96

نوشته برنامه امتحانات نهایی شهریور 96 اولین بار در کنکور پدیدار شد.لینک منبع