شرط ادامه تحصیل در رشته های علوم پزشکی در کشور بلاروس اعلام شد


مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت شرایط ادامه تحصیل متقاضیان در رشته های علوم پزشکی در کشور بلاروس را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، پیرو اطلاعیه های قبلی وزارت بهداشت در خصوص متقاضیان ادامه تحصیل در کشور بلاروس، بر اساس آخرین تصمیمات متخذه در شورایعالی ارزشیابی مورخ ۱۳ تیرماه ۹۶ مدارک افرادی که در سال تحصیلی ۱۷-۲۰۱۶ دوره «پادفک» را در کشور بلاروس گذرانده اند و نهایتاً در سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷ موفق به ورود به دانشگاه Belarusians State Medical University (BSMU) شهر مینسک شوند قابل بررسی و ارزشیابی خواهد بود.

بر اساس فهرست دانشگاههای مورد تایید سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷ و عدم وجود دانشگاه Belarusians State Medical University (BSMU) در این فهرست و رتبه بندی های معتبر جهانی، اقدام جهت اخذ پذیرش و شروع به تحصیل در آن دانشگاه جهت سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷ (بدون احراز شرط فوق) امکانپذیر نبوده و مدارک این افراد قابل ارزشیابی نخواهد بود.لینک منبع