دانلود ترجمه مقاله شیوه شناسی مشارکتی برای مدیریت دانش ضمنی
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله توصیه تصمیم گیری در مدیریت خدمات برای ایونت تیکت
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله مدیریت ماشین مجازی مبتنی بر SDN برای مراکز داده های ابر
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله اساس مدیریت ریسک امنیت اطلاعات در محیط پردازش ابری
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله چارچوب رایانش ابری در مدیریت بخش تقاضا
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله انتخاب سیستم مدیریت دانش با روش MCDM مرکب از QFD با TOPSIS
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله مدیریت کلید بر اساس موقعیت مجازی برای شبکه حسگر بی سیم
لینک منبع