دانلود ترجمه مقاله چارچوب رایانش ابری در مدیریت بخش تقاضا
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله انتخاب سیستم مدیریت دانش با روش MCDM مرکب از QFD با TOPSIS
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله مدیریت کلید بر اساس موقعیت مجازی برای شبکه حسگر بی سیم
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله مدیریت کلیدی توزیعی در پایگاه داده های پویا برون سپاری
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی احتمالاتی برای دستیابی به تعادل بار ابر خبره
لینک منبع