دانلود ترجمه مقاله اساس مدیریت ریسک امنیت اطلاعات در محیط پردازش ابری
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله مدیریت کلید بر اساس موقعیت مجازی برای شبکه حسگر بی سیم
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله ادغام امن داده ها در شبکه حسگر بی سیم
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله هدف تسهیل جرم توسط سایت های شبکه اجتماعی
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله معماری مدیریت امنیت SaaS مستاجر گرا : TOSSMA
لینک منبع

دانلود ترجمه مقاله هماهنگی قابل اعتماد خدمات پرداخت
لینک منبع