دانلود رایگان مقاله تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر کودکان


دانلود رایگان مقاله تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر کودکان

 بانک دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقاله بازرگانی ، جامعه شناسی

.

—————–

چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر کودکان ” بدین شرح است:

شیوع رو به رشد چاقی و افزایش کودکان مبتلا به چاقی باعث توجه علمی، سیاسی و اجتماعی به این قضیه شده است. غذاهائی که به کودکان فروخته میشود بیش از حد شیرین و چرب بوده و با توصیه های رژیم های غذایی کودکان در تناقض می باشند. ارتباط معنی داری بین نمایش تبلیغات تلویزیونی (Television advertisement) و مصرف الف) مارکهای تجاری تبلیغ شده ب) انواع مختلف غذاهای پر انرژی تبلیغ شده ج) کلیه مواد غذائی وجود دارد. کودکان اغلب از قصد و نیت تبلیغات آگاهند ولی از مهارت هائی که دارند استفاده نمی کنند مگر اینکهصریحاً به آنها یادآوری شود که چه واکنشی باید داشته باشند.

سیاستگذاران، سازمانهای مربوط به مصرف کنندگان و آنهایی که درگیرند با خدمات روزانه کودکان می توانند تلاش بیشتری در قدرتمند کردن کودکان داشته باشند. ابتدا با استراتژی های قدرتمندی در جهت افزایش اطلاعات سلامت مواد غذائی در بین کودکان و خانواده هایشان شروع کرده و در مرحله بعد بر افزایش مهارت های مصرفی کودکان تمرکز می کنند.

کلیدواژه ها: تبلیغات؛ مصرف؛ غذاهای پر انرژی؛ تلویزیون؛ کودکان

————-

مشخصات مقاله:

دسته : بازاریابی

عنوان  :  مقاله تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر کودکان

قالب بندی : pdf

قیمت : رایگان

 .

.

download-mihanhamkar-comلینک منبع

دانلود رایگان مقاله هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی


دانلود رایگان مقاله هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی

 بانک دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقاله بازاریابی

.

—————–

چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی ” بدین شرح است:

در این نوشتار آثار مثبتی که هوش تجاری (BI=BUSINESS INTELLEGENCE) بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی دارد اشاره شده است و به عمده موارد قابل توجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازی آن پرداخته شده است، هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است.

در این مقاله، دلایل لزوم استفاده با تشریح اهداف آن، ضمن معرفی تکنیک‌های عمومی، مورد بررسی قرار گرفته است.

————-

مشخصات مقاله:

دسته : بازاریابی

عنوان  :  مقاله هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی

قالب بندی : word

قیمت : رایگان

 .

.

download-mihanhamkar-comلینک منبع

دانلود رایگان مقاله همسو سازی تکنیک های بازاریابی صنایع دستی ایران


دانلود رایگان مقاله همسو سازی تکنیک های بازاریابی صنایع دستی ایران با تکنیک های بازاریابی پست مدرن

 بانک دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان مقاله بازاریابی

.

—————–

چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله همسو سازی تکنیک های بازاریابی صنایع دستی ایران ” بدین شرح است:

در این مقاله سعی بر آن شده که با بررسی بازاریابی صنایع دستی ایران، بازاریابی مدرن و پست مدرن، راهکارهایی برای همسو کردن تکنیک های بازاریابی صنایع دستی ایران با تکنیک های بازاریابی پست مدرن ارائه شود تا در عرصه بازاریابی بر روح و اصالت صنایع دستی لطمه ای وارد نشود. در این پژوهش به بررسی مراحل تکوینی اصول بازاریابی، بازاریابی صنایع دستی ایران و چالش های آن، مقایسه گرایش های مدرن و پست مدرن بازاریابی پرداخته شد و پس از تجزیه و تحلیل اصول بازاریابی پست مدرن و اصول بازاریابی صنایع دستی ایران، راهکارهایی برای این همسو سازی ارائه شد.

تا کنون مقاله ای در مورد بازاریابی پست مدرن در صنایع دستی ایران و مشابه آن منتشر نشده  که ضرورت کار تحقیقاتی بیشتر را بر روی این موضوع نشان می دهد. طبق نتایج بدست آمده تمامی تکنیک های بازاریابی پست مدرن با فرهنگ ما همخوانی ندارند لذا امکان همسو سازی کامل این دو با هم وجود ندارد و فقط می توان از بازاریابی پست مدرن درس هایی برای بهبود صنایع دستی ایران گرفت. نوع تحقیق توصیفی و توسعه ای استراتژیک می باشد و روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای است و از منابعی چون کتب، مقالات، و منابع اینترنتی استفاده شده است.

واژگان کلیدی: هم سو سازی، صنایع دستی، بازاریابی صنایع دستی، بازاریابی مدرن، بازاریابی پست مدرن

————-

مشخصات مقاله:

دسته : بازاریابی

عنوان  : مقاله همسو سازی تکنیک های بازاریابی صنایع دستی ایران

قالب بندی : pdf

قیمت : رایگان

 .

.

download-mihanhamkar-comلینک منبع