۱۰ استاد دانشگاه تبریز در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا


رئیس دانشگاه تبریز گفت: بر اساس اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز ۱۰ نفر از محققان این دانشگاه در جمع پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدرضا پورمحمدی گفت: علیرضا ختایی در حوزه شیمی و مهندسی، سیامک طلعت اهری در حوزه مهندسی و علوم کامپیوتر، ابراهیم بابائی، سعید زینالی هریس، محمد سید محمودی، محمد امجدی، سید حسین حسینی و مرتضی یاری دریامان در حوزه مهندسی، بابک قنبرزاده در حوزه علوم کشاورزی و جلال شیری در حوزه علوم کامپیوتر از دانشگاه تبریز به عنوان طلایه داران علم ایران در جهان اعلام شدند.

وی اظهار داشت: تعداد ارجاعات و استنادهای صورت گرفته به پژوهش های این محققان در ۱۰ سال اخیر از جمله معیار های این انتخاب بوده است.

در اعلام قبلی پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز ( ISI-ESI ) نیز پنج استاد دانشگاه تبریز در جمع پژوهشگران یک درصد برتر دنیا قرار داشتند.لینک منبع